Kontakt

Mgr. Jana Balcarová

Na Dláždění 66

29001 Poděbrady

tel: 602541378

e-mail:
kurzy-vmp@plavbyprukazylode.cz
janabalcar@email.cz

IČO: 66754623

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Poděbrady, č. j. 0008119/ŽÚ/2012/MJe.