Je váš průkaz VMP platný?

Novela zákona číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která má číslo 187/2014 Sb., stanoví povinnost postupné výměny průkazů vydaných Státní plavební správou do 31. prosince 2014. Týká se tedy všech průkazů vydaných před 1. lednem 2015.

Zkontrolujte si platnost vašeho průkazu Vůdce malého plavidla. Pravděpodobně bude nutné zažádat o jeho výměnu. Držitel průkazu zažádá na Státní plavební správě o výměnu průkazu způsobilosti Vůdce malého plavidla. Žadatel odevzdá Státní plavební správě průkaz, o jehož výměnu žádá.

Kromě žádosti a starého průkazu budete potřebovat aktuální fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Formulář žádosti naleznete zde » Lhůta pro vydání nového průkazu je 30 dní od přijetí žádosti. Zda je již váš nový průkaz připravený k vyzvednutí se dozvíte zde » Žádost lze podat osobně na jakékoliv pobočce Státní plavební správy nebo poštou. Pobočky Státní plavební správy naleznete zde »

Důležité je vědět,  že nepožádá-li držitel průkazu o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.  Žádat lze v jakémkoliv období po zahájení výměny v roce 2015.

Výměna průkazu je bezplatná za předpokladu, že žadatel vrátí  původní průkaz. V opačném případě se platí správní poplatek ve výši 100 Kč (pokud průkaz žadatel neodevzdal Státní plavební správě již dříve).

A teď to nejdůležitější. Jak se dozvíte, do kdy o nový průkaz zažádat? Napoví vám následující informace o platnosti stávajících průkazů.

  • průkaz vydaný do 31. 12.1984 platí do 31.12.2016
  • průkaz vydaný od 1.1.1985 do 31.12.1995 platí do 31.12.2017
  • průkaz vydaný od 1.1.1996 do 31.12.2000 platí do 31.12.2018
  • průkaz vydaný od 1.1.2001 do 31.1.2006 platí do 31.12.2019
  • průkaz vydaný od 1.2.2006 do 31.12.2014 platí do 31.12.2020

Článek pro vás připravila Iveta

Přehled oprávnění vůdce malého plavidla

Pomůže vám s výběrem toho nejvhodnějšího kurzu právě pro vás.